BAVIMO LI SE SOBOM?

Suviše se bavimo sobom da bi nam ostalo kvalitetnog vremena da se bavimo bilo čim drugim. A da se sobom ne bavimo, na kome bismo vežbali?   Ima i onih koji se bez treninga, odmah pozabave drugima. Nije ih strah da će pogrešiti jer veruju u svoje najbolje namere. Naučene klauzule. Puteve bez trnja. Nije