NLP Master

Na NLP master treningu naučićete:


 

  1.  napredne metamodele obracse

  2.  napredne miltonove jezičke obrasce

  3.  prirodu uverenja i različite načine da uverenja   sagovornika dovedete u pitanje

  4.  kako da eksplicitno i implicitno modelujete

  5.  Sleight of Mouth jezičke obrasce

  6.   da elicitirate vrednosti i da postavite hijerarhiju vrednosti

NLP MASTER TRENING

7 MODULA

KAKO JE TRENING PODELJEN?

NLP Master trening podeljen je na SEDAM modula kako bi polaznici imali vremena da usvoje stečeno znanje.

NLP MASTER TRENING

18 DANA

KAKO JE TRENING ORGANIZOVAN?

Trening je organizovan tokom OSAMNAEST dana.

NLP MASTER TRENING

130 SATI

KOLIKO SATI TRAJE TRENING?

U toku 130 sati treninga, polaznici će ovladati veštinama koje im mogu doneti uspeh na ličnom i poslovnom planu.