ŠTA JE LEČENJE PRANOM?

Lečenje Pranom je bazirano na celokupnoj strukturi ljudskog tela.

Fizičko telo čoveka sastoji se iz dva dela – vidljivog fizičkog tela i nevidljivog energetskog tela, takozvanog bioplazmatično telo. Vidljivo fizičko telo deo je ljudskog tela koje vidimo, dodirujemo i na koje smo navikli. Bioplazmatično telo je nevidljivo sjajno energetsko telo koje zalazi u fizičko telo i prostire se van njega.

Lečenje Pranom je drevna umetnost i nauka o lečenju, koja koristi Pranu ili “Ki“ (životnu energiju) sa ciljem potpuno i temeljno lečenje fizičkog tela.

Prana je sanskritska reč sa značenjem “životna snaga“, nevidljiva bio-energija ili vitalna energija koja telo održava u životu. Lečenje Pranom je bilo veoma rasprostranjeno i primenljivano u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Indije. Obuhvata lako razumljive tehnike prirodnog lečenja i pretstavlja naučnu tehnologiju lečenja bez dodira.

Lečenje Pranom koristi Pranu ili životnu vitalnu energiju da bi se aktivirali specifični biohemijski procesi i ubrzaju urođene sposobnosti ljudskog fizičkog tela da sprečava, olakšava i leči široki spektar fizičkih, emocionalnih i mentalnih obolenja.

Metode su jednostavne i lake za učenje, svako ih može naučiti i primenjivati lečenje Pranom za vrlo kratko vreme.


Pozovite nas i zakažite tretman.

+381 69 307 36 36,

+381 11 35 72 686

Pranom se mogu lečiti mnoge fizičke tegobe.


Lečenje Pranom:

  • može se smanjiti temperatura za nekoliko sati i izlečiti dete sa groznicom (sa visokom teperaturom) za jedan do dva dana

  • osloboditi se glavobolje, bolova u stomaku, zubobolje, i bolova u mišičima i  to momentalno u većini slučajeva

  • izlečiti kašalj i prehlada za jedan do dva dana, a nepravilni rad creva za nekoliko sati

  • teža oboljenja: problemi sa očima, bubrezima i srcem mogu se ublažiti sa nekoliko tretmana, a leče se za nekoliko meseci.

  • povećati se brzina  izlečenja tri puta više od normale.


phrana3