“NLP je za mene “alat” koji nam sluđi da realno sagledamo život, sebe i druge sa pozitivnije strane. NLP nam pomaže da živimo svoj život što kvalitetnije, uvidimo greške u mišljenju koje nam stoje na putu ka ostvarenju naših ciljeva, pomaže da se razvijamo, učimo, napredujemo upoznavajući sebe i svoj pogled na svet oko sebe . Čvrsto verujem da sve polazi od nas i da nisu situacije i dogadjaji problem nego nase gledanje na njih. NLP nam pomaže  da sagledamo situaciju tako da o njoj imamo i širu sliku .

Vera kao predavač je na mene ostavila jak utisak. Sama njena harizmatična pojava i način na koji prenosi svoje znanje poručuju da i ona sama veruje u sve sto NLP jeste. Baš ona je primer kako živeti život sa akcentom na sve  njegove  mogućnosti !!!”

Jelena

“Nlp kao metodologija za mene je izuzetno interesantan i u isto vreme kreativan način kako da se sopstveni ciljevi lako prepoznaju i da se konkretnim koracima definišu, i da se kao takvi ostvare te postanu lično iskustvo i dobra osnova za buduće životne situacije.

Staša kao trener uspela je da dobrim predavackim veštinama dopunjenim primerima, prenese sadržaj treninga i usadi mi osnovna načela, i tako me podstakne za dalje istraživanje i usavršavanje ove oblasti.”

Branka

“NLP svojm metodama omogućava pojedincu da spozna načine kako da definiše lične ciljeve. Korisnost koju ja vidim u ovoj metodologiji jeste mogućnost da se već poznate stvari sagledaju iz drugih uglova i tako primene u daljem životu, takođe da se upoznaju novi načini komunikacije radi kreativnijeg dolaska  do licnog rezultata.

Vera kao trener je uspela da kroz predavački dobro psotavljen sadržaj uspostavi odnos u komunikaciji pojedinačno sa mnom ali i sa ostalim polaznicima treninga. KoNkretnim pitanjima povezanim sa sadržajem uspela je da kod mene probudi odgovore za koje nisam znala da postoje.”

Milena