ŠTA SU SISTEMSKE-PORODIČNE KONSTELACIJE?

Savremeni tempo života donosi nam svakim danom sve više i više problema i životnih dilema koje moramo brzo rešavati, tako da kao rezultat svega toga nastaju traume i konfuzije kako na ličnom tako i na porodičnom ili profesionalnom planu. Porodica , kao i neki drugi sistem ima prirodni, izbalansirani i harmonični poredak. Kada je on narušen, bilo u sadašnjem ili prošlom vremenu, delovanjem raznih traumatičnih događaja, često dolazi do poremećaja koji mogu da deluju i kroz nekoliko generacija.

Sistemske konstelacije, kao grupna terapija, imaju za cilj da se pronađu činjenice i akteri koji su bili, svesno ili nesvesno, sakriveni, zaboravljeni, potisnuti, kako na individualnom tako i na transgeneracijskom nivou. U tom trenutku, kada se to postigne, energija ljubavi može ponovo nesmetano da teče između svih članova porodice i sistem dolazi u normalno, harmonijsko stanje koje ima isceliteljski efekat na ceo sistem na očigled svih prisutnih aktera i posmatrača. Ova fenomenološka pojava dovodi do psihološkog rasterećenja i pokreće proces isceljenja na nivou tela, duha i duše.

Sistemske konstelacije su fenomenološki metod kojim se može uspešno uticati na razne vrste problema kao sto su: porodični (u bračnoj zajednici ili van nje), lični (lične dileme oko donošenja važnih životnih odluka), roditeljskih (problemi sa decom), zdravstveni (moguće je smanjiti simptome bolesti ili ih potpuno eliminisati ), poslovni (za one koji vode svoj biznis ili su samo zaposleni u nekoj firmi), sportski (za aktivne sportiste) itd.


 

Ovaj fenomenološki metod ne prepoznaje vreme, onako kako ga mi tumačimo, tako da se delovi terapije mogu odvijati u prošlom, sadašnjem, ili budućem vremenu.

Nakon Vaše urađene konstelacije, najbolje je ne raditi ništa, već se samo opustiti. Po mogućstvu, opuštanje uraditi u prirodi, šetnjom, kupanjem, sedenjem na travi i sl. Ako svoju konstelaciju niste u potpunosti razumeli, ni to nije problem. Oslobođena i do tada blokirana energija počinje normalno da struji, tako da posle izvesnog vremena počinju da se osećaju i primećuju vidljiva poboljšanja.


 


Na radionicu sistemskih konstelacija treba doći odmoran, koliko je moguće sa bistrim umom i telom. Takođe je dobro doći otvoren, bez planova, namera, predrasuda i određenih očekivanja.

Pozovite nas i priključite se radionici.

+381 69 307 36 36,

+381 11 35 72 686


Predavanje i radionicu vodi:

Srđan Popović, sistemski i porodični konstelator

Više o radu Srđana Popovića pogledajte ovde.

ŠTA POSTIŽEMO SISTEMSKIM – PORODIČNIM KONSTELACIJAMA?

Često mislimo da znamo šta uzrokuje problem u našem životu, porodici, firmi, sportskom klubu…Ali i pored svega toga i dalje smo zaglavljeni i nemamo rešenja. Pokušavajući da rešimo probleme u jednom trenutku shvatimo da se u stvari u svemu tome vrtimo bezuspešno u krug.

Kroz postavljanje Sistemskih konstelacija i njihovo rešavanje, dobijamo nove uvide i isceljujuće slike na veoma transparentan način koje možemo lako razumeti, shvatiti i verbalizovati. Pred nama se odvija konstelacija, vođena konstelatorom, koja polako ide ka rešenju koje će odblokirati davno zaglavljenu i često potisnutu pozitivnu energiju. Ta deblokada deluje mnogo dublje i efikasnije od bilo kakvih ideja koje možemo izraziti verbalno. Ovi uvidi na Sistemskim konstelacijama, deblokiranje pozitivne energije, utiču isceljujuće, tako da naš problem polako počinje da se rešava na jedan drugačiji način. Taj drugi način je na energetskom nivou i on daje novi tok i pravac u našim životima, tako da živimo život sa manje napora i stresa. Ovaj isceljujući proces kreće se polako, sigurno i nezaustavljivo, prožimajući naše živote, živote naših članova porodice ,kao i živote osoba sa kojima smo u emotivnoj vezi.Često mislimo da znamo šta uzrokuje problem u našem životu, porodici, firmi, sportskom klubu…Ali i pored svega toga i dalje smo zaglavljeni i nemamo rešenja. Pokušavajući da rešimo probleme u jednom trenutku shvatimo da se u stvari u svemu tome vrtimo bezuspešno u krug.
Kroz postavljanje Sistemskih konstelacija i njihovo rešavanje, dobijamo nove uvide i isceljujuće slike na veoma transparentan način koje možemo lako razumeti, shvatiti i verbalizovati. Pred nama se odvija konstelacija, vođena konstelatorom, koja polako ide ka rešenju koje će odblokirati davno zaglavljenu i često potisnutu pozitivnu energiju. Ta deblokada deluje mnogo dublje i efikasnije od bilo kakvih ideja koje možemo izraziti verbalno. Ovi uvidi na Sistemskim konstelacijama, deblokiranje pozitivne energije, utiču isceljujuće, tako da naš problem polako počinje da se rešava na jedan drugačiji način. Taj drugi način je na energetskom nivou i on daje novi tok i pravac u našim životima, tako da živimo život sa manje napora i stresa. Ovaj isceljujući proces kreće se polako, sigurno i nezaustavljivo, prožimajući naše živote, živote naših članova porodice ,kao i živote osoba sa kojima smo u emotivnoj vezi.