CILJ I NAMENA

Cilj naše edukacije  je kontinuiran profesionalni razvoj zaposlenih.

Na edukaciji imaćete priliku da steknete nova znanja i veštine koje ćete na veoma efikasan način implementirati u svom radnom okruženju i na taj način doprineti ostvarivanju organizacionih performansi.

Edukacija je interaktivne prirode, uključuje aktivno učešće polaznika, diskusije, vežbe, igranje uloga, analize slučajeva iz prakse.Edukacija je namenjena svima koji rade ili žele da rade u kontekstu organizacije, od savetovanja, korporativnog treninga, pa do koučinga. Dobrodošli su svi koje interesuje primena TA na planu poslovne psihologije: od industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata, ili onih koji bi to hteli da postanu.

Po završetku edukacije i ispunjenju ostalih uslova se stiče  

SERTIFIKAT ORGANIZACIONE TRANSAKCIONE ANALIZE.

ZAŠTO JE BITNA?

Zašto biste se odlučili da postanete ogranizacijski transakcioni analitičar?

 

 •    Transakciona analiza veoma primenljiva u praksi
•    T.A. je odlično oruđe za  menadžere i zaposlene
•    Doprinosi ličnom i organizacijskom rastu i razvoju
•    Jer pomaže eliminisanju disfunkcionalnih organizacijskih ponašanja
•    Doprinosi unapređenju ličnih i organizacijskih ciljeva
•    Pravi je put za izgradnju zajedničke strategije

 

ZA VIŠE INFORMACIJA, KLIKNITE OVDE